De ce o universitate pentru vârsta a treia?

 

Raţiunea de origine a ideii de ”universitate” ţine de o misiune de formare universală, în timp ce capacitatea noastră de a învăţa, în orice moment al vieţii, trebuie să fie recunoscută ca una dintre trăsăturile umane definitorii. De aceea când, într-o lume materialistă, grăbită şi însingurată, reîntâlnirea cu ştiinţa şi cunoaşterea se produc într-un amfiteatru universitar, acest fapt poate avea virtuţi de elixir. Învăţarea privită nu ca un imperativ, un lux sau o iluzie este cu adevărat o sursă de bucurie şi de viaţă.

Universitatea vârstei a treia deschisă în cadrul Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi este un proiect pionier în România, care aşează în centrul acţiunilor sale seniorii. Construită după un model de origine franceză şi adaptată spaţiului cultural şi academic gălăţean, U3A este un laborator al provocărilor.

Învăţare pe tot parcursul vieţii, incluziune socială, dialog intergeneraţional, valorizare şi valorificarea a potenţialului uman sunt doar câteva dintre cuvintele cheie care structurează demersul nostru. Dar dincolo de oportunităţi şi proiecte, iniţiativa noastră este însufleţită de ideea că important cu adevărat în orice acţiune este în primul rând omul însuşi, indiferent de vârsta lui biologică!

 

 Violeta Puşcaşu